Uw zorgverlener staat Kwaliteitsgeregistreerd!
​Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en hebben een digitale KP-sticker tot hun beschikking.
Van paramedici die staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici mag worden verwacht dat ze voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om kwalitatief goede zorg te leveren.

Zo weet u dat u kiest voor een professional die zijn vak bijhoudt.

Wie werken er in onze praktijk

Vera Verwer

Aanwezig: woensdag en vrijdag
E-mailadres: vera@logopediezwijndrecht.nl

Werkzaamheden:

 • Afgestudeerd aan de Hogeschool van Nijmegen in 1989.
 • Twee jaar werkzaam geweest in het speciaal onderwijs
 • In een gezondheidscentrum in Dordrecht een logopediepraktijk opgezet en gedurende 10 jaar gerund met diverse collegae in dienst.
 • Vanaf 1990 werkzaam in de vrije vestiging Logopediepraktijk Zwijndrecht, gevestigd in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Zwijndrecht.

Specialisaties:

 • Schisis ( satellietteam gevormd met schisisteam EMC Rotterdam)
 • Stotteren
 • Oro-myofunctionele therapie
 • Spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • Ondersteuning bij lees-en spellingsproblematiek
 • Spraakafzientherapie bij slechthorendheid
 • Prompt

Paulien van Weijen  

Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
E-mailadres: paulienvanweijen@gmail.com

Werkzaamheden:

 • Afgestudeerd aan de Hogeschool Roterdam in 1988.
 • Vanaf 1988 werkzaam geweest in de vrije vestiging in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht.
 • Na 18 jaar werkzaam op de vrije vestiging , locatie Zwijndrecht in het Albert Schweitzerziekenhuis

Specialisaties:

 • Stemstoornissen bij kinderen en volwassenen
 • Larynxmanipulatie-/massage
 • Laxvox-methode
 • Oro-myofunctionele therapie
 • Spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • Ondersteuning bij lees-en spellingsproblematiek

Yvonne Hermans

Aanwezig:

 • maandag, dinsdag en woensdag  in het ASZ

E-mailadres: yvonne@logopediezwijndrecht.nl

Werkzaamheden:

 • Afgestudeerd aan de Paramedische Hogeschool te Eindhoven in juni 2011
 • Sinds augustus 2011 werkzaam bij Logopediepraktijk Zwijndrecht

Specialisaties:

 • Kinderen en volwassenen met spraak – en taalontwikkelingsstoornissen
 • Stemproblemen
 • Oro-myofunctionele therapie
 • Ondersteuning bij lees- en spellingsproblematiek.
 • Larynxmanipulatie
 • Prompt
 • Preverbale logopedie

Eline van Dalen

Aanwezig:

 • woensdag OBS Tandem
 • vrijdagochtend OBS Tandem
 • vrijdagmiddag in het ASZ

elinevandalen98@gmail.com

Werkzaamheden:

Afgestudeerd in juli 2020 aan de Hogeschool Rotterdam te Rotterdam.
Sinds 28 augustus 2020 werkzaam bij Logopediepraktijk Zwijndrecht

Specialisaties:

 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
 • Voor een korte uitleg van de verschillende specialisaties verwijzen wij u door naar logopedie.