Onder het kopje Wie werken er bij ons vindt u welke logopedisten er werkzaam zijn in deze praktijk en wat hun specialisaties zijn.

In ons kwaliteitsbeleid kunt u lezen hoe wij onze kwaliteit bewaren en verbeteren.

In de praktijkinformatie vindt u praktische informatie over bijvoorbeeld onze werkwijze en de vergoeding van de logopedie.