Logopedisch spreekuur

Uit onderzoek is gebleken dat vroegtijdige logopedische behandeling grotere problemen kan voorkomen. Yes! kinderopvang en Logopediepraktijk Zwijndrecht, gevestigd in het Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht, gaan de handen ineenslaan om vroegsignalering van logopedische problemen te realiseren. Dit doen wij door middel van een logopedisch spreekuur.

Yes!  kinderopvang biedt u de mogelijkheid om een observatielijst in te vullen om u meer zicht te geven op de volgende  aspecten bij uw kind:

  • de spraak-/taalontwikkeling
  • het gehoor
  • de mondmotoriek
  • afwijkend mondgewoonten
  • de voeding.

Deze lijst kan de pedagogisch medewerker ook invullen om nog meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van uw kind op het gebeid van spraak en taal. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u.

Heeft u na het invullen van de lijst vragen over de taalontwikkeling van uw kind kunt u op locatie de intekenlijst voor het logopedisch spreekuur invullen. Op dit logopedisch spreekuur kunt u gratis terecht voor vragen over uw kind op het gebied van de genoemde logopedische aspecten.

U krijgt antwoord en gratis deskundig advies op al uw vragen op logopedisch gebied. Het kan zijn dat er vervolgonderzoek moet plaatsvinden om al uw vragen beantwoord te krijgen. U kunt zelf beslissen of u dit wilt doen.

U wordt twee weken van te voren per mail door Yes! attent gemaakt op de intekenlijst voor het spreekuur en de dag waarop het spreekuur die maand wordt aangeboden. Het kan zijn dat het spreekuur telefonisch plaats vindt. Dit wordt bepaald door de logopedie. De intekenlijst zal worden doorgegeven aan de logopediste die het spreekuur die maand verzorgt en vertrouwelijk worden behandeld.

Yes! kinderopvang en logopediepraktijk Zwijndrecht bieden u deze mogelijkheid, omdat zij de ontwikkeling van het kind een warm hart toedragen en vinden dat deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden moet worden.

Met Vriendelijke groet,

Yes! kinderopvang/ Logopediepraktijk Zwijndrecht.