U kunt ons bereiken op: 078 6541828 | info@logopediezwijdrecht.nl

Logopedie

Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de adem, stem, spraak, taal, gehoor en het mondgebied. Vraagt u zich af of een logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind. Bij twijfel, mail of bel gerust voor meer informatie!

Adem/stem

 • Stemklachten zoals heesheid of een schorre stem, een instabiele of wegvallende stem
 • Adembeheersing bij spreken en/of zingen
 • Hyperventilatie, benauwdheid of andere ademklachten
 • Spreken in het openbaar, de uitstraling van de stem
 • Strak gevoel of een brok in de keel
 • Overmatig schrapen en hoesten

Spraak

 • Moeite met de articulatie (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • Onduidelijk spreken, verminderde verstaanbaarheid
 • Slissen (interdentaliteit)
 • Stotteren of niet-vloeiend spreken
 • Neusspraak (nasaliteit)/schisis (Deze¬†logopediepraktijk heeft deze specialisatie in huis en¬†werkt samen met het Schisisteam van het Erasmus MC in Rotterdam.)

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen (taalbegrip, zinsbouw, woordenschat, grammatica, verhalen vertellen)
 • Beginnende lees- en spellingproblemen

Gehoor

 • Luistertraining en verbetering van de auditieve vaardigheden (problemen in groep 2 bij voorbereidend lezen)
 • Spraakafzien (liplezen)

Mondmotoriek, eten en drinken

 • Omft ( tongpers)
 • Afwijkende tongligging in rust
 • Over- of ondergevoeligheid in het mondgebied
 • Open mondgedrag en mondademen
 • Eet- en drinkproblemen
 • Duim-, vinger- of speenzuigen
 • Slikproblemen en afwijkend slikken
 • Aerofagie, het inslikken van lucht, overmatig oprispen