Welke problemen kunnen zich voordoen ?

In deze logopediepraktijk worden behandelingen gegeven op de volgende gebieden:

Spraakontwikkeling

Spraak is volgens het woordenboek: het vermogen tot spreken.
Binnen de logopedie heeft spraak te maken met de besturing van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van klanken.
Wanneer iemand problemen heeft met de spraak is deze soms slecht of niet verstaanbaar voor zijn omgeving.

Taalontwikkeling

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken.
Voor ieder mens, jong of oud, is taal van groot belang. Taal zorgt ervoor dat wij de enige levende wezens op aarde zijn die hiermee kunnen communiceren.
Wanneer iemand problemen heeft met taal staat dit een goede communicatie in de weg.

Stotteren

Wat is stotteren? Stotteren is onvloeiend spreken. Dit kan bestaan uit: het herhalen van klanken, lettergrepen, woorden of zinsdelen; blokkeren op een klank en het vermijden van woorden of spreeksituaties. Soms is er een duidelijke verstoring van de adem te horen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, uitspraak en het gehoor. Afwijkende mondgewoonten zijn: mondademen, verkeerd slikken en duim-, speen en vingerzuigen. Deze gewoonten kunnen het gevolg van elkaar zijn of elkaar in stand houden.
In deze praktijk worden deze klachten behandeld via Oro-Myofunctionele Therapie. Alle logopedisten die werkzaam zijn in deze praktijk hebben voor deze therapievorm nascholing gevolgd.

Lezen en schrijven

Wanneer een kind moeite heeft met lezen en schrijven vormt logopedie een goede ondersteuning van het lees- en schrijfonderwijs op school. De logopedist onderzoekt met welke onderdelen van lezen en schrijven het kind moeite heeft (bijvoorbeeld het koppelen van de juiste letter aan een klank) en helpt het kind deze vaardigheden te verbeteren. Er wordt onder meer gewerkt met de methode Taal in Blokjes.

Stem

De stem wordt veel gebruikt. Niet alleen door mensen met spreekberoepen zoals leerkrachten, maar door iedereen. Wanneer er een probleem is met de stem, wordt dit ervaren als een groot probleem in het dagelijks leven, zowel in de beroepssituatie als in het sociale leven. De logopedist helpt om de stem weer optimaal te leren gebruiken.

Schisis

Kinderen met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet hebben regelmatig logopedische behandeling nodig ter ondersteuning van hun spraakontwikkeling. Hiervoor is een gespecialiseerde logopedist nodig. 
Deze logopediepraktijk heeft deze specialisatie in huis en werkt samen met het Schisisteam van het Erasmus MC in Rotterdam.

lid van de NVLF 

 

 

Logopediepraktijk Zwijndrecht